ThermCore Marmara Metal - Endüstriyel Fırınlar İçin Herşey, İzolasyon Malzemeleri, Rezistans Telleri, Fırın Refrakterleri, Seramik Sırları ve Özel Seramik Çamurları, Teknik Seramik ve Steatit Ürünler

Endüstriyel Fırınlar İçin Herşey

KALSİYUM SİLİKAT PLAKALAR

Endüstriyel fırınlarda arka plan izolasyon malzemesi olarak kullanılan izolasyon malzemeleridir.

1100 °C’ye kadar kullanılır, düşük termal iletim katsayıları ile yüksek mukavemete sahiptirler. Kolay kesilip işlenebilen kalsiyum silikat plakalar uygulamada da pratiktir.

Kalsiyum silikat plakalar bütün refrakte (yoğun ve izole tuğlalar harçlar, plastik malzemeler seramik elyaflar vs.) malzemelerin arka planlarında kullanılmak üzere üretilmiştir.
Endüstriyel fırınların, sobaların, ısı kazanlarında, sıcak su banyolarında ısı transfer borularında ve her türlü yüksek sıcaklık uygulamasında kullanılmaktadır.
Karbon monoksit ve hidrokarbonlara olan yüksek mukavemetinden dolayı redüktif atmosfer kullanılan fırınlarda kullanılabilir. Tavlama ve ergitme fırınlarında arka planda üstün performanslarıyla tercih nedenidir.