ThermCore Marmara Metal - Endüstriyel Fırınlar İçin Herşey, İzolasyon Malzemeleri, Rezistans Telleri, Fırın Refrakterleri, Seramik Sırları ve Özel Seramik Çamurları, Teknik Seramik ve Steatit Ürünler

Endüstriyel Fırınlar İçin Herşey

FIRIN REFRAKTERLERİ VE FIRIN PLAKALARI

Thermcore Marmara Metal firması seramik ve vitrifiye fırınlarında kullanılan yüksek sıcaklığa dayanıklı refrakter plakaları temin etmektedir.

Kordierit ve Mullit Plakalar: Seramik Fırınlarında raf olarak kullanılan Fransız veya Uzakdoğu menşeli düz ve delikli plakalar.
Standart Ölçüler: 370*370*15 mm – 400*400*15 mm - 400*500*15 mm - 600*400*15mm.
Ayrıca standart ölçüler dışında istenilen ölçülerde coordierit plakalar temin edilebilmektedir.

Extruder SiC Plakalar: Vitrifiye ve teknik seramik fırınları için özel ölçülerde ithal edilir. Yüksek sıcaklığa, dayanıklılığa ve üstün yük taşıma mukavemetine sahiptir.

Silisyum Carbür Beamler: Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özel ölçülerde temin edilebilen, dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerdir.

Silisyum Carbür Brolör Nozzle: Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özel ölçülerde temin edilebilen, Doğalgazlı fırınlarda alev kontrolü için kullanılır.

Fırın Plaka Taşıyıcı Ayakları: Cordierit yada alumina malzemeden özel olarak çeşitli ölçülerde imal edilerek fırın raflarını taşımaktadırlar.